andpad-vietnam-co-ltd

Posted by

ANDPAD VietNam Co., Ltd

4.9

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Our parent company, ANDPAD Inc., is No.1 cloud-based construction tech company in Japan and providing the construct

ANDPAD VietNam Co., Ltd

4.9

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Our parent company, ANDPAD Inc., is No.1 cloud-based construction tech company in Japan and providing the construction project management service with more than 410,000 users. ANDPAD covers from communication, site schedule arrangement, quality check, order control to management improvement in the construction industry.

ANDPAD Vietnam is part of ANDPAD Inc. and was established in early January 2022 in Vietnam.

Software engineers and development team in ANDPAD Vietnam enjoy dynamic roles of SaaS product development within an international working environment, not consuming tasks but more on creative engineering works for clients and users in the construction industry.

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

2 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty ANDPAD VietNam Co., Ltd?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 08 8813 8813

Hà Nội: 08 8813 8813

Email: info@yell.vn

Copyright © TRANG VÀNG YELL

Liên hệ thay đổi và bổ xung thông tin

ANDPAD VietNam Co., Ltd

4.9

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Our parent company, ANDPAD Inc., is No.1 cloud-based construction tech company in Japan and providing the construct