athena-techhub

Posted by

Athena TechHub

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Athena TechHub:
We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & de

Athena TechHub

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Athena TechHub:

We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & develop potential projects by using trending technologies.

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Athena TechHub?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 08 8813 8813

Hà Nội: 08 8813 8813

Email: info@yell.vn

Copyright © TRANG VÀNG YELL

Liên hệ thay đổi và bổ xung thông tin

Athena TechHub

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Athena TechHub:
We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & de