athenapros

Posted by

AthenaPros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

– Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.
– Specialize in both local financial software segm

AthenaPros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

– Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.

– Specialize in both local financial software segment and business software outsourcing.

– Tight-nit group of independent professional software developers. Management comprises of highly skilled & experienced international software developers; we love doing software business.

– Good portfolio of existing customers and on-going project
Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

3 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty AthenaPros?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 08 8813 8813

Hà Nội: 08 8813 8813

Email: info@yell.vn

Copyright © TRANG VÀNG YELL

Liên hệ thay đổi và bổ xung thông tin

AthenaPros

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

– Foreign invested Software Company, 12 years in operation, with offices in San Francisco, Ho Chi Minh city.
– Specialize in both local financial software segm