logigear-vietnam

Posted by

LogiGear Vietnam

3.4

77

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

• Founded in 1994 in Silicon Valley by top thought leaders in the software testing industry, LogiGear has completed over 3,

LogiGear Vietnam

3.4

77

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

• Founded in 1994 in Silicon Valley by top thought leaders in the software testing industry, LogiGear has completed over 3,000 projects for hundreds of companies worldwide. 

• LogiGear Vietnam was established in 2005 as a center of excellence. Currently, LogiGear employs hundreds of testers and software developers in modern facilities in Ho Chi Minh City and Da Nang. As it continues its rapid growth, LogiGear has positioned itself as one of the largest software testing and development companies in Vietnam.

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty LogiGear Vietnam?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 08 8813 8813

Hà Nội: 08 8813 8813

Email: info@yell.vn

Copyright © TRANG VÀNG YELL

Liên hệ thay đổi và bổ xung thông tin

LogiGear Vietnam

3.4

77

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

• Founded in 1994 in Silicon Valley by top thought leaders in the software testing industry, LogiGear has completed over 3,