okxe

Danh bạ

OKXE

3.7

66

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Launched in 2018, OKXE is the first E-commerce platform in Vietnam which provides online motorbike transactions based on AI technology

OKXE

3.7

66

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Launched in 2018, OKXE is the first E-commerce platform in Vietnam which provides online motorbike transactions based on AI technology and Big data. This is a well-designed platform suitable for user needs, providing customer with an easy, safe and fast online motorbike shopping experience.

OKXE Missions:

OKXE Special Points:

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty OKXE?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 0888 11 1414

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: love@itviec.com

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

OKXE

3.7

66

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Launched in 2018, OKXE is the first E-commerce platform in Vietnam which provides online motorbike transactions based on AI technology

Doanh nghiệp khác  wego-com