olli

Posted by

OLLI

4.0

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Founded in Ho Chi Minh City, Viet Nam, OLLI Technologies is a high-tech company committed to serving the Vietnamese community with hig

OLLI

4.0

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Founded in Ho Chi Minh City, Viet Nam, OLLI Technologies is a high-tech company committed to serving the Vietnamese community with high-tech products which aim to transform the way we interact with the environment and other people around us. Our products are crafted to the highest standards and powered by the latest breakthroughs in the field of artificial intelligence.

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty OLLI?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 0888 11 1414

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: love@itviec.com

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

OLLI

4.0

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Founded in Ho Chi Minh City, Viet Nam, OLLI Technologies is a high-tech company committed to serving the Vietnamese community with hig