sava-tech

Danh bạ

SAVA TECH

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

SAVA Tech với sứ mệnh mang lại trải nghiệm mới cho con người trong không gian mới. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân có thêm các phương thức tương tác và

SAVA TECH

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

SAVA Tech với sứ mệnh mang lại trải nghiệm mới cho con người trong không gian mới. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân có thêm các phương thức tương tác và làm việc trong không gian số.

Nền tảng SAVA Meeting sẽ nâng cao sự hiện diện của tổ chức, doanh nghiêp cũng như cung cấp tất cả các công cụ để tổ chức gặp gỡ khách hàng, tổ chức các sự kiện, hội thảo và các buổi đào tạo trong Metaverse.

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty SAVA TECH?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 0888 11 1414

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: love@itviec.com

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

SAVA TECH

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

SAVA Tech với sứ mệnh mang lại trải nghiệm mới cho con người trong không gian mới. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân có thêm các phương thức tương tác và

Doanh nghiệp khác  qm-capital