seta-international-vietnam

Danh bạ

SETA International Vietnam

3.9

85

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

SETA International is a global software company
• Our vision: To be global leading technology company. Curre

SETA International Vietnam

3.9

85

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

SETA International is a global software company

• Our vision: To be global leading technology company. Currently, we have head office in US, branches in Japan; Ireland and Delivery Center in Vietnam

• Our Core Values: Customer Mindset, Innovation, Networking, Quality

• Our Mission: We leverage Vietnamese talents, apply US Methodologies, achieve Japanese demand of quality to deliver outstanding products to global customers
Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

1 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty SETA International Vietnam?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 0888 11 1414

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: love@itviec.com

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

SETA International Vietnam

3.9

85

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

SETA International is a global software company
• Our vision: To be global leading technology company. Curre

Doanh nghiệp khác  gft-technologies-vietnam