sunteco

Posted by

Sunteco

4.3

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Sunteco Cloud offers an ecosystem with rich features to help your business thrive, with high performance servers and Tier-3

Sunteco

4.3

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Sunteco Cloud offers an ecosystem with rich features to help your business thrive, with high performance servers and Tier-3 Data Center which reach the highest standard in the market. From servers, storage, backup, and recovery to modern software platforms such as application deployment on containers, database services, Kafka messaging services, micro-service architecture development tools – all are available on our platform.

Website: https://sunteco.vn/ | https://sunteco.io/

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ky-niem-15-nam-thanh-lap-cong-ty-co-phan-htc-itc-ra-mat-dich-vu-sun-cloud-419469.html

https://cafef.vn/nhan-dip-15-nam-thanh-lap-htc-itc-ra-mat-san-pham-moi-sun-cloud-20220909192159095.chn

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

2 việc làm đang tuyển dụng

Xác nhận huỷ theo dõi

Bạn muốn ngừng nhận thông tin công ty Sunteco?

Ít nhưng mà chất

Hồ Chí Minh: 0888 11 1414

Hà Nội: (+84) 983 131 351

Email: love@itviec.com

Copyright © IT VIEC JSC

MST: 0312192258

Sunteco

4.3

100

Thông tin chung

Giới thiệu công ty

Sunteco Cloud offers an ecosystem with rich features to help your business thrive, with high performance servers and Tier-3