BAN QUẢN LÝ CHỢ MẠO KHÊ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Posted by

BAN QUẢN LÝ CHỢ MẠO KHÊ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU


Mã số thuế: 5700946641
Địa chỉ: Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Cao Đức Khương
Ngày hoạt động: 12/10/2001 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động