BAN QUẢN LÝ CHỢ VĂN THÁNH

Posted by

BAN QUẢN LÝ CHỢ VĂN THÁNH


Mã số thuế: 0301605376
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nở
Điện thoại trụ sở: AN5IhPf4GqSkgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động