BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN

Posted by

BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN


Mã số thuế: 2500225534
Địa chỉ: Phường Ngô quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Đinh Văn Huệ
Giấy phép số: 158
Ngày cấp giấy phép: 21/10/1991
Ngày hoạt động: 21/10/1991 (Đã hoạt động 30 năm)
Điện thoại trụ sở: AvdkEXl1Z+ddEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động