BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)


Mã số thuế: 3301456828
Địa chỉ: 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Giấy phép số: 72/2010/BXD-GPTV
Ngày cấp giấy phép: 21/06/2010
Điện thoại trụ sở: wRQwgNDQ25XC4cezyeqqoqkiTX19eRTBLz9PQ0MzNDEITJZEokEhJQ9Ev+lz+5BPJp8iGnEQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top