BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU (GPE-VNEN)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU (GPE-VNEN)


Mã số thuế: 6200072676
Địa chỉ: Tầng 4 nhà E khu hợp khối, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Đại diện pháp luật: Tẩn Mí Khé
Giám đốc công ty: Tẩn Mý Khé
Ngày hoạt động: 01/01/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn

Top