BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG


Mã số thuế: 5701702408
Địa chỉ: Cột 8, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Ngày hoạt động: 20/03/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Top