BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ 109 NGUYỄN BIỂU PHƯỜNG 1 QUẬN 5

Posted by

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ 109 NGUYỄN BIỂU PHƯỜNG 1 QUẬN 5


Mã số thuế: 0311570676
Địa chỉ: 109 Nguyễn Biểu P.1, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành
Giám đốc công ty: Trần Quốc Dũng
Ngày hoạt động: 06/02/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động