BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ 91 PHẠM VĂN HAI, PHƯỜNG 03, QUẬN TÂN BÌNH

Posted by

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ 91 PHẠM VĂN HAI, PHƯỜNG 03, QUẬN TÂN BÌNH


Mã số thuế: 0314776234
Địa chỉ: 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hồ Quang Bình
Ngày hoạt động: 12/04/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 6WtVqvBYPj6+pqeniYDAABnZ2eRSAQAWCyWQCBITU29u7vr7u72er1KpXJhYQGv1kgkMj4+vrKyIhKJLBYLTjKlSNlOB9DR0XF6ejo8PNzW1hYHCafg5eXFYDDEDvnT+Xvgv6T+ATwy4AfvZ2n8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động