BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ KIÊN GIANG

Thông tin doanh nghiệp

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ KIÊN GIANG


Mã số thuế: 1700786359
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, phường An Hoà, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại trụ sở: 0t83cMLD0KOrQgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOA HỒNG