BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ QUẢNG NAM

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ QUẢNG NAM


Mã số thuế: 4000611535
Địa chỉ: 24 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Giám đốc công ty: Nguyễn Đình Hoà
Trạng thái: Đang hoạt động

Top