BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Posted by

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Tên giao dịch: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600377322
Địa chỉ: Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Phú Thọ, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Ngọc
Ngày hoạt động: 01/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: 5EUcAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động