BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Posted by

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG


Mã số thuế: 0100775988
Địa chỉ: 15A Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường
Ngày hoạt động: 01/01/1995 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở: Qn32nLBaLUChsa2v7V++fVvPf+LtezX8AQRZO2wPFwkAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động