BỆNH VIỆN VIỆT NAM THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ

Posted by

BỆNH VIỆN VIỆT NAM THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ

Tên giao dịch: BỆNH VIỆN VIỆT NAM THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ

Mã số thuế: 5700370069
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Trần Viết Tiệp
Ngày hoạt động: 01/11/2001 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: b6tMR7QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động