BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC


Mã số thuế: 5700102415
Địa chỉ: 34B phường Cao xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày hoạt động: 10/03/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn

Top