BƯU ĐIỆN TỈNH BẾN TRE

Posted by

BƯU ĐIỆN TỈNH BẾN TRE


Mã số thuế: 1300440846
Địa chỉ: Số 03 – Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Đại diện pháp luật: Trương Văn Sơn
Ngày cấp giấy phép: 28/12/2007
Ngày hoạt động: 01/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: wI8jPAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động