CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Posted by

CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ


Mã số thuế: 4100523995
Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Đại diện pháp luật: Phan Minh Lý
Ngày hoạt động: 04/05/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: f+j8Oz3AROBChPQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động