CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH STANDARD UNITS SUPPLY VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

Posted by

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH STANDARD UNITS SUPPLY VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG


Mã số thuế: 0201712913
Địa chỉ: Nhà xưởng X5 khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Satoshi Wakatsuki
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động