CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM – ĐẠI LÝ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Posted by

CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM – ĐẠI LÝ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG


Mã số thuế: 0200825495
Địa chỉ: Số 25 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Linh
Điện thoại trụ sở: J0LqoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động