CƠ SỞ NHẬT TÂM (NGUYỄN VĂN HOÀN)

Posted by

CƠ SỞ NHẬT TÂM (NGUYỄN VĂN HOÀN)


Mã số thuế: 3701777657
Địa chỉ: Thửa đất số 202, Tờ BĐ số 1, KP Chiêu Liêu – PhườngTân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàn
Giấy phép số: 46G8013917
Ngày cấp giấy phép: 28/10/2013
Ngày hoạt động: 28/10/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động