CÔNG AN HUYỆN ỨNG HÒA

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG AN HUYỆN ỨNG HÒA


Mã số thuế: 0104803435
Địa chỉ: 19 Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Điện thoại trụ sở: +98BmYXC2SNShAwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM VIỆT