CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ THANH HÀ

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ THANH HÀ

Tên giao dịch: THANH HA PORCELAIN JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2600322355
Địa chỉ: Phố Phú Hà, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Truyền
Giám đốc công ty: Trần Trung Thành
Ngày cấp giấy phép: 06/12/2004
Ngày hoạt động: 06/12/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động