CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG POSCO E & C VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG POSCO E & C VIỆT NAM

Tên giao dịch: POSCO E & C VIỆT NAM
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3600254851
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Park Jong Jin
Ngày cấp giấy phép: 23/05/1995
Ngày hoạt động: 19/10/1996 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở: 9B1RtNNYj4ZRHAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động