CÔNG TY CỔ PHẦN ADOP VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADOP VIETNAM


Mã số thuế: 0315451454
Địa chỉ: Tầng 8, số 151-151B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Chang Daekyu
Ngày cấp giấy phép: 26/12/2018
Ngày hoạt động: 26/12/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: +57hVQkAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top