CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH BAN MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH BAN MAI

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0304638443
Địa chỉ: Q05 Đường 2A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Linh
Ngày cấp giấy phép: 20/10/2006
Ngày hoạt động: 01/11/2006 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: Qn4BSUbYsvpcGOIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top