CÔNG TY CỔ PHẦN ATC VIETCAD

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ATC VIETCAD

Tên giao dịch: ATC VIETCAD JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0109592788
Địa chỉ: Số 20B Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Ngày cấp giấy phép: 12/04/2021
Ngày hoạt động: 12/04/2021 (Đã hoạt động 7 tháng)
Điện thoại trụ sở: wJpN8bpb+rRQ4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động