CÔNG TY CỔ PHẦN AURA CAPITAL

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN AURA CAPITAL

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0314696733
Địa chỉ: 1-3 Đường D4, Khu Dân cư Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đậu Minh Nhật
Ngày cấp giấy phép: 24/10/2017
Ngày hoạt động: 24/10/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: 0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động