CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GREEN

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GREEN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0202071807
Địa chỉ: số 47 đường Phố Mới, Xã Thủy Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Vũ Dương Hiền
Ngày cấp giấy phép: 25/12/2020
Ngày hoạt động: 25/12/2020 (Đã hoạt động 11 tháng)
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á