CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN HANAKA – KOREA

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN HANAKA – KOREA

Tên giao dịch: HANAKA – KOREA JSC.
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2300316456
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hanaka, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Mẫn Ngọc Anh
Giám đốc công ty: Đặng Đình Tỉnh
Ngày cấp giấy phép: 12/08/2009
Ngày hoạt động: 14/11/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: bL4DyyFa0PSMmtIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động