CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Tên giao dịch: NTW
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3600977120
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Ngô Dương Đại
Ngày cấp giấy phép: 14/02/2008
Ngày hoạt động: 04/03/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 9KL5XfA3A9IG8gIb3hIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động