CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Tên giao dịch: TAYNINH WASSCO

Mã số thuế: 3900243762
Địa chỉ: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Đại diện pháp luật: Trịnh Thành Nghiêm
Giám đốc công ty: Nguyễn Thế Bảo
Ngày cấp giấy phép: 27/06/2006
Ngày hoạt động: 27/06/2006 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: gr6gfgqJrYVfkZKAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động