CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Tên giao dịch: TRAWACO

Mã số thuế: 2100119570
Địa chỉ: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Bình
Ngày cấp giấy phép: 28/12/2010
Ngày hoạt động: 15/05/1995 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở: FH4HOwnXit1GtF8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động