CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG BMC VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG BMC VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0601177883
Địa chỉ: Xóm Trại, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Nam
Ngày cấp giấy phép: 02/04/2019
Ngày hoạt động: 02/04/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động