CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI

Tên giao dịch: HAMECO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0101328358
Địa chỉ: Cầu Bươu, thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Thúy Hạnh
Giám đốc công ty: Nguyễn Đức Hiển
Ngày cấp giấy phép: 30/10/2002
Ngày hoạt động: 30/10/2002 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: MYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top