CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0303224270
Địa chỉ: 287B Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tô Huy Hoàng
Ngày cấp giấy phép: 31/03/2004
Ngày hoạt động: 15/07/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 7rf1F+ogW8OZ2M+pAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TÂN HƯNG