CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INNOTEK

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP INNOTEK

Tên giao dịch: INNOTEK INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0700845524
Địa chỉ: Số nhà 72, phố Đặng Thai Mai, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nguyên; Đinh Văn Đức
Ngày cấp giấy phép: 09/12/2020
Ngày hoạt động: 09/12/2020 (Đã hoạt động 12 tháng)
Điện thoại trụ sở: hnJlMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top