CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM HẢI PHÒNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: WELDCOM HAI PHONG INDUSTRIAL.,JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0200843102
Địa chỉ: Số 848 Nguyễn Văn Linh, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ngày cấp giấy phép: 15/11/2008
Ngày hoạt động: 22/11/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: 73f6HfJjpt+NQk1lQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động