CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TE NƠ TÂN CẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TE NƠ TÂN CẢNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0305358752
Địa chỉ: 27/71/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh Hồng Cương
Giám đốc công ty: Trần Thị Trúc My
Ngày cấp giấy phép: 22/05/2008
Ngày hoạt động: 01/06/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Top