CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ GABRO

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ GABRO

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3603701000
Địa chỉ: Số 174, ấp 8, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Thòng Cọc Cháu
Ngày cấp giấy phép: 14/01/2020
Ngày hoạt động: 14/01/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC THẾ KỶ