CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0304690411
Địa chỉ: 216 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Thị Huê
Ngày cấp giấy phép: 09/11/2006
Ngày hoạt động: 31/05/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 9Cf4PQJihkqj9LgoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top