CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACG VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACG VIỆT NAM

Tên giao dịch: ACG INVEST., JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0105264673
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ngàn
Ngày cấp giấy phép: 19/04/2011
Ngày hoạt động: 19/04/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 9GtbWsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động