CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GANG THÉP LÀO CAI – VIMICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GANG THÉP LÀO CAI – VIMICO

Tên giao dịch: LSI
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 5300248635
Địa chỉ: Thôn Tân Hồng, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
Đại diện pháp luật: Bùi Giáp Xuân
Ngày cấp giấy phép: 01/09/2008
Ngày hoạt động: 01/09/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: Ev0CuK0jyQaz83kAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top